Római misekönyv magyarul?

Egy nemes ügyre hívjuk fel támogatóink figyelmét.
———–
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Mielőtt kérésemet ismertetném, engedjenek meg, néhány bemutatkozó információt.
Molnár Zoltán vagyok, az Ős-Kép Kiadó tulajdonosa. Szívügyemnek tekintem a keresztény hitünket megalapozó és elmélyítő könyvek terjesztését, sőt kiadását is, ezért indítottam el 2016-ban
a „Katolikus Könyvtár” című könyvsorozatot,
melyből eddig öt kötet jelent meg:

  1. Petrányi Ferenc:Az inkvizíció? Mi az igazság a sok hazugság között?,
  2. Gyéressy Ágoston: Boldog Özséb,
  3. Tudós-Takács János: bevezetés a filozófiába,
  4. Mihályfi Ákos SOCist: Szűz Mária az Ószövetségben,
  5. Keresztes Szent János aranymondásai az év minden napjára.
  6. Tower Vilmos: Másvilág Pokol Mennyország


Kiadtam még, Joseph Ratzinger, XVI. Benedek: Hit igazság tolerancia című könyvét, melynek díszbemutatóját, a CÖF szervezte meg.
Kiadás előtt áll Monforti Grignon Szent Lajos: Szűz Mária tökéletes tisztelete című könyve is.


Most pedig szintén egy olyan munka újra kiadására készülők, amely keresztény mivoltunk megőrzését szolgálná, s ez pedig,
a hagyományos római misekönyv (Missale Romanum) latin-magyar változata, amelyet eredetileg 1932-ben egy francia könyvkiadó jelentetett meg (Jean L’évangéliste Desclée & Cie) és Klinda Pál fordított magyarra. Szakértő mai magyar liturgikusok egybehangzó megállapítása szerint ez mindmáig a legjobb magyar misekönyv-fordítás. Azért tartom rendkívül fontosnak újbóli kiadását, mivel hazánkban is egyre nagyobb az érdeklődés a hagyományos római (latin) rítus iránt. E misekönyv nagyon ritkán fordul elő antikváriumokban, holott komolyan keresik mind a papok, mind a hívek. A kiadás előfeltétele a teljes digitalizálás, ami értékőrzést, és az archiválás biztosítását is jelenti. Az új kiadás tartalmazná az azóta történt változásokat, a II. Vatikáni Zsinatig. Mivel azonban megjelentetése meghaladja anyagi lehetőségeimet, szükségem lenne elsősorban anyagi támogatásra.
A könyv hasonmáskiadás lesz, ennek előkészítését – szkennelés, szerkesztés tördelés – a Pitheas könyvmanufaktúra végzi-, aki Ferenc pápa, az Esztergomi Egyházmegye, Bábel Balázs, stb részére is dolgozik.Ennek költsége, 450 000 ft + áfa. A nyomdai munkálatokat – nyomtatás, kötészet, (fűzött, borító flexibilis keménytábla anyagában domborított műbőr) – a Szekszárdi nyomda végzi, aki a Szent István társulatnak is dolgozik. Ennek várható költsége 1000 példány nyomtatására 2 350 000 ft+ áfa, az előzetes árajánlat alapján.
Ezen költségekhez való bármilyen hozzájárulását, köszönettel veszem!
Az előzetes kalkuláció szerint, az ára 4600 ft/db. Akár nagylelkű adomány, akár előre történő,vásárlás, vagy bármi,egyéb segítség nagyon fontos volna!
A magyar alaptörvény értelmében ilyen módon kivánok hozzájárulni a keresztény kultúra védelméhez, és 1000 éves keresztény hagyományaink megőrzéséhez, azok egy újabb generáció elé tárásához.
A könyv megjelenését fontosnak tartják papok, és laikusok, közülük néhányan aláírásukkal is támogatják a kérésemet.


E könyv mellett ki szeretném adni az Örökimádás, az Oltáriszentség imakönyve című gyönyörű munkát, ami 15 éve nem kapható, és az Eucharisztikus Kongresszusra üdvös volna ha meg tudna jelenni. Ennek a könyvnek a hasonmás kiadáshoz szükséges pdf. fájlja már készen van, a nyomdaköltsége az Innovariant nyomda ajánlata szerint: 1000 pld. keménytáblás cérnafűzött, belív 1040 oldal, 50 grammos papír, 1 200 000 Ft. Ennek várható ára 3500 ft/db.
Ehhez a könyvhöz is szükségem volna anyagi támogatásra!

Tisztelettel várom szíves válaszukat:
Molnár Zoltán Ős-kép kft, könyvkiadó
Cégj. szám: 01-09-720124
Asz: 13128670-1-42
Bankszámlaszám: 11714006-20422536
Telefon: (+36-20) 44-88-699
E-mail: molzol0330@freemail.hu